Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Trường THCS Lê Quý Đôn thông báo tới quý vị PHHS kế hoạch ý tế học đường của nhà trường các năm và các báo cáo số liệu liên quan: 1. Tổ chức khám sức khỏe đợt II cho học sinh năm học 2017 - 2018 2. Công tác Y tế học đường tại trường THCS Lê Quý Đôn 3. Kế hoạch y tế học đường năm học 2017 - 2018 4. Báo cáo số liệu về bệnh sốt xuất huyết 5. Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết 6. Kế hoạch khám sức khỏe học sinh năm học 2016 - 2017