Thời gian thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực lớp 6

Ngày thi: 14/04/2024

Thời gian                   Nội dung thực hiện

7h45 – 8h                    Thí sinh có mặt ở phòng thi

8h15                           Thí sinh làm bài kiếm tra ĐGNL môn Tiếng Việt

8h45 – 8h55.               Thí sinh nghỉ giữa giờ

9h – 9h45                    Thí sinh làm bài kiểm tra ĐGNL môn Toán (lớp G); môn tiếng Anh (lớp E)

9h45 – 10h05               Thí sinh nghỉ giữa giờ và ăn nhẹ

10h10 – 11h10             Thí sinh làm bài kiểm tra ĐGNL môn Tiếng Anh (lớp G); môn Toán (lớp E)

 

Lưu ý:

  • Học sinh có mặt trước 8h vào phòng thi
  • Học sinh chỉ cần mang theo đồ dùng học tập để làm bài kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *