Chuyên mục: Y tế học đường

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên – Bài học không bao giờ cũ

  Đã qua rồi thời kỳ mà vấn đề sức khỏe sinh sản là vấn đề nhạy cảm, khó nói với các em học sinh cấp II. Trong quan điểm giao dục của nhà trường, cấp II đặc biệt lứa tuổi 13 – 14 là giai đoạn cần thiết để trao đổi thẳng thắn với