Lịch tiếp nhận hồ sơ học sinh Việt Nam về nước năm học 2023-2024

Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện Nội dung công việc
Lịch tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước
Từ ngày 19/8/2023 đến ngày 22/8/2023 Học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ)  Nộp hồ sơ theo các thành phần tại mục V.3 Công văn 2985 đến trường có nguyện vọng chuyển đến

 

Từ ngày 19/8/2023 đến ngày 22/8/2023 Đơn vị nơi đến Kiểm tra hồ sơ và các điều kiện tại mục V.2 Công văn 2985

tổ chức họp Hội đồng xét duyệt chuyển trường và tiếp nhận học sinh nếu còn chỉ tiêu

 

Ngày 23/8/2023 Đơn vị nơi đến Nộp hồ sơ kèm theo Công văn học sinh đề nghị tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước về Sở GDĐT (qua phòng QLT&KĐCLGDD)
Ngày 30/8 Đơn vị nơi đến Tiếp nhận Giấy giới thiệu từ Sở GDĐT
Chậm nhất 04/9/2023 Đơn vị nơi đến – Hoàn thành thông báo kết quả, cấp phiếu vào lớp cho những học sinh được tiếp nhận và hoàn thiện việc tạo dữ liệu trên trên phần mềm quản lý  giáo dục: http://csdl.hanoi.edu.vn/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *