Cuốn sách tháng 11: Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ.

Nhan đề: Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh.

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa 

Số trang: 653tr.

Khổ: 24cm

Cuốn sách Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ” của tác giả Vũ Ngọc Khánh do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2012.

Với 653 trang sách (khổ 16 x 24 cm), không phải là nhiều nhưng cũng đủ để GS. Vũ Ngọc Khánh đưa chúng ta đi suốt một chặng đường dài gần 10 thế kỷ để tìm hiểu về những người đặt nền móng cho ngành giáo dục nước ta, những bậc thầy của những người thầy.

Cuốn sách được chia thành hai phần chính. Phần thứ nhất của quyển sách: Các thầy giáo từ thế kỷ XIX trở về trước. Ở phần này, tác giả đã trình bày một cách khái quát tiểu sử và hành trạng của các thầy giúp cho người đọc có sự cảm nhận sâu sắc về tài năng, đức độ của từng thầy. Ở phần thứ hai, tác giả Vụ Ngọc Khánh đã đưa chúng ta tìm hiểu rõ nét hơn các thầy giáo từ cuối thế kỷ XIX đến thế kỷ XX. Dù mốc thời gian không dài nhưng tình hình lại phong phú hơn và phức tạp hơn.

Cuốn sách đã góp phần giúp ta hiểu thêm về truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp; về các bậc hiền tài của đất học Việt Nam qua mấy nghìn năm lịch sử.

Cuốn sách Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ” sẽ là tài sản vô giá, là quyển sách “gối đầu giường” cho tất cả mọi người, nhất là những thế hệ học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo đang từng ngày mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Thư viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *