Chuyên mục: Thông báo

VINH DANH VÀ TRAO THƯỞNG CHO DONERS ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Đây là sự ghi nhận, động viên to lớn đối với các cá nhân và tập thể Doners đã có nhiều nỗ lực và đạt thành tích cao trong bối cảnh phải học tập trực tuyến suốt học kỳ vừa qua. Đặc biệt, những giải thưởng ấy là thành quả từ công sức của cả